sl  en

Aktualno

UP IAM je pooblaščen za izvajanje obratovalnega monitoringaocenjevanje celotne obremenitve zunanjega zraka na območju Luke Koper. V skladu s pogodbo "Spremljanje kakovosti zraka na področju Luke Koper", smo v letu 2010 kupili in nato postavili referenčni merilnik LECKEL. Z omenjenim merilnikom merimo dnevne koncentracije prašnih delcev.

Sistematične meritve, prašnih delcev v zraku na območju koprskega pristanišča opravlja UP PINT po naročilu Luke Koper, ki želi na podlagi zbranih podatkov izpopolniti svoje postopke in ukrepe za preprečevanje onesnaževanja zraka. Trenutno v Luki merimo kakovost zraka na štirih lokacijah. Na treh so postavljeni vzorčevalniki, ki nam omogočajo meritve vsebnosti prašnih delcev v zraku po gravimetrični metodi. Na četrti lokaciji pa je postavljena mobilna meteorološka postaja, s katero spremljamo vremenske razmere in kakovost zraka. Avtomatizirani sistem mobilne meteorološke postaje nam omogoča, da lahko 24 ur na dan zbiramo podatke o kakovosti zraka in vremenskih vplivih na območju pristanišča.

Meritve onesnaženosti zraka se izvajajo že vrsto let, vendar raziskave kažejo, da smo ljudje premalo seznanjeni o vrstah in koncentracijah onesnaženosti zraka v okolju, kjer živimo in delamo. Z namenom sprotnega obveščanja lokalnega prebivalstva o koncentracijah prašnih delcev, izmerjenih vrednosti ozona in aktualnih meteoroloških razmerah, je UP IAM v sodelovanju z mestno občino Koper in Agencijo RS za okolje začel postavljati sistem za predstavitev meteoroloških podatkov in podatkov o onesnaženosti zraka na koprskem območju.

Trenutno je postavljen en zaslon na parkirišču pri koprski tržnici in na FAMNIT-u. Podatki so na zaslonu predstavljeni v grafični in numerični obliki z indikacijo mejnih vrednosti, kot jih določajo direktive Evropske unije. Vsi ti podatki nudijo kakovostno, predvsem pa ažurno informacijo o stanju ozračja v Kopru.