login
| EN
Naziv Akronim Trajanje Država
MR Nevena Pivač 50673 01/10/2017 - 02/10/2022
MR Sadmir Kudin 51980 01/12/2018 - 30/11/2022
MR Blas Fernandez 52892 20/11/2019 - 19/11/2022
MR Nina Krohne 53208 01/10/2019 - 30/09/2023
MR Amar Bapić 53429 04/11/2020 - 03/11/2023
MR Gregory Caldwell Robson 54873 16/07/2021 - 15/07/2025
MR Draženka Višnjič 55934 01/12/2021 - 30/11/2025
MR Aljaž Kosmač 55935 01/10/2021 - 30/09/2025
A (se) štekaš?!? Integriran pristop krepitve duševnega zdravja in preprečevanje samomorilnega vedenja za mladostnike A (se) štekaš? (2020) 15/11/2019 - 15/11/2022
Pravična razdelitev ne nujno kompatibilnih dobrin / Fair division under conflict constraints BI-AT/20-21-015 01/01/2020 - 31/12/2022 Avstrija
Strukture in simetrične lastnosti grafovskih produktov / Structural and symmetry properties of graph products BI-AT/20-21-017 01/01/2020 - 31/12/2022 Avstrija
Polregularni in kvazi-polregularni avtomorfizmi grafov / Semiregular and quasi-semiregular automorphisms in graphs BI-BA/19-20-006 15/01/2019 - 31/12/2022 Bosna in Hercegovina
Komplementi povezavno-regularnih grafov / Complements of edge-regular graphs BI-BA/19-20-025 15/01/2019 - 31/12/2022 Bosna in Hercegovina
Polenostavne algebre povezane z usmerjenimi grafi in njihove aplikacije / Semi-simples algebras associated to directed graphs and its applications BI-BA/21-23-010 01/07/2021 - 30/06/2023 Bosna in Hercegovina
Postkvantna kriptoanaliza bločnih šifer / Post-quantum cryptanalysis of block ciphers BI-DA/20-22-008 01/11/2020 - 31/10/2022 Danska
Kode, njihovi ohranjevalci in pripadajoče incidenčne strukture / Codes, their preservers, and corresponding incidence structures BI-HR/20-21-038 01/01/2020 - 31/12/2022 Hrvaška
Dopolnjena resničnost za oddaljeno strokovno pomoč / Augmented Reality for Remote Expert Assistance BI-JP/20-22-001 01/04/2020 - 31/03/2023 Japonska
Nove meje v ekstremalni teoriji grafov / New bounds in extremal graph theory BI-US/22-24-003 01/07/2022 - 30/06/2024 Združene države Amerike
Kombinatorna struktura in algebraične lastnosti Q-polinomskih grafov, v katerih je algebra sosednosti zaprta glede na Hadamardov produkt / Combinatorial structure and algebraic properties of a Q-polynomial graph for which the adjacency algebra is closed BI-US/22-24-008 01/07/2022 - 30/06/2024 Združene države Amerike
Kemijski grafi na steroidih / Chemical graphs on steroids BI-US/22-24-009 01/07/2022 - 30/06/2024 Združene države Amerike
Študije dualnosti: grafi na ploskvah in konformni hipergrafi / Studies in duality: graphs on surfaces and conformal hypergraphs BI-US/22-24-149 01/07/2022 - 30/06/2024 Združene države Amerike
Razdaljno-regularni grafi z natanko tremi nerazcepnimi T-moduli s krajiščem 1, od katerih so vsi tanki / Distance-regular graphs with exactly three irreducible T-modules with endpoint 1, all of which are thin BI-US/22-24-172 01/07/2022 - 30/06/2024 Združene države Amerike
Infrastrukturni program UP (OPZ) I0-0035 01/01/2015 - 31/12/2021
Infrastrukturni program UP (OT) I0-0035 01/01/2015 - 31/12/2021
Renewable materials and healthy environments research and innovation centre of excellence (InnoRenew CoE) InnoRenew CoE (Phase 2) 01/04/2017 - 30/09/2023
Infrastrukturna skupina Univerze na Primorskem (2022-2027) IO-0035 01/01/2022 - 31/12/2027
Weissova domneva in posplošitve / The Weiss Conjecture and Generalisations J1-1691 01/07/2019 - 30/06/2023
Načrtovanje določenih popolnih diskretnih kombinatoričnih objektov v spektralni domeni / Designing certain perfect discrete combinatorial objects in spectral domain J1-1694 01/07/2019 - 30/06/2022
Razdaljno-regularni grafi: nerazcepni T-moduli s krajiščem 1 in delovanje grupe automorfizmov / Distance-regular graphs: irreducible T-modules with endpoint 1 and action of the automorphism group J1-1695 01/07/2019 - 30/06/2022
Simetrija na grafih preko rigidnih celic / Symmetries in graphs via rigid cells J1-2451 01/09/2020 - 31/08/2023
Terwilligerjeva algebra grafa / Terwilliger algebra of a graph J1-3001 01/10/2021 - 30/09/2024
Grupe, poseti, in kompleksi / Groups, posets, and complexes J1-3003 01/10/2021 - 30/09/2024
Določeni kombinatorični objekti v spektralni domeni - križiščna analiza / Discrete combinatorial objects in the spectral domain - intersection analysis J1-4084 01/10/2022 - 30/09/2025
Psihopatologija in samomorilno vedenje mladih – vloga novih tehnologij pri pojavnosti stisk in nudenju pomoč / Psychopathology and suicidal behaviour among youth - the role of new technologies in the occurence of distress and offering hel J3-2539 01/09/2020 - 31/08/2023
Družbeni mediji in samomorilno vedenje: študija vpliva objav novinarskih prispevkov o samomoru na komentatorje in bralce / Social media and suicidal behaviour: a study of the impact of suicide related journalistic publications on commentators and reader J3-3081 01/10/2021 - 30/09/2024
Selektivna ekstrakcija molekul z visoko vrednostjo za sektor specialnih kemikalij iz ostankov predelave lesa / Selective extraction of high value molecules from forest products processing residues in the speciality chemicals sector J4-1767 01/07/2019 - 30/06/2022
Proteinska lepila za visoko zmogljive notranje lesene konstrukcije / Protein-baSEd Adhesive For high-performAnce indooR timbEr stRuctures SEAFARER J4-4546 01/10/2022 - 30/09/2025
E-znanje za duševno zdravje: razvoj, implementacija in evalvacija spletnih intervencij za preprečevanje samomora in krepitev duševnega zdravja / E-knowledge for mental health: development, implementation and evaluation of online interventions for suicide J5-1796 01/07/2019 - 30/06/2022
Človek v primežu Covid-19: psihološke posledice epidemije in preventivnih zaščitnih ukrepov za zajezitev širjenja okužb / Individual in the grip of Covid-19: psychological consequences of the epidemic and protective measures to contain the spread of infec J5-3113 01/10/2021 - 30/09/2024
Opolnomočenje starejših: Samoregulacijski mehanizmi in podpora digitalne tehnologije v doseganju višje kakovosti življenja J5-3120 01/10/2021 - 30/09/2024
Greh, sramota, simptom: samomor in njegove percepcije na Slovenskem (1850–2000) / Sin, shame, symptom: suicide and its perceptions in Slovenia (1850–2000) J6-3123 01/10/2021 - 30/09/2024
Študija osvetljenosti in morskih tokov ter video nadzor morskega okolja LK LK - morsko okolje 20/09/2021 - 20/09/2027
Spremljanje kakovosti zraka na področju Luke Koper Luka Koper 13/11/2008 - 31/12/2022
Teme v strukturni teoriji grafov: invariante, separatorji in presečne predstavitve / Topics in Structural Graph Theory: Invariants, Separators, and Intersection Representations N1-0102 01/05/2019 - 30/04/2023
Konstrukcija nekaterih diskretnih matematičnih objektov v spektralni domeni / Designing certain discrete mathematical objects in spectral domain N1-0159 01/08/2020 - 31/07/2023
Topološka in algebraična kombinatorika / Topological and Algebraic Combinatorics N1-0160 01/08/2020 - 31/07/2023
Algebra, diskretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger / Algebra, discrete mathematics, probability and game theory P1-0285 01/01/2009 - 31/12/2027
Računsko intenzivne metode v teoretičnem računalništvu, diskretni matematiki, kombinatorični optimizaciji ter numerični analizi in algebri z uporabo v naravoslovju in družboslovju / Computationally intensive methods in theoretical computer science, discr P1-0294 01/01/2009 - 31/12/2025
Matematično modeliranje in enkripcija: od teoretičnih konceptov do vsakodnevnih aplikacij / Mathematical modelling and encryption: from theoretical concepts to real-life applications P1-0404 01/01/2019 - 31/12/2024
Metrologija in biometrični sistemi / Metrology and biometric systems P2-0250 01/01/2018 - 31/12/2023
Živ? Živ! Raziskovanje in preprečevanje samomora / Alive? Alive! Research and prevention of suicide P3-0384 01/01/2017 - 31/12/2027
Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si