sl  en

PRAVNA IDENTITETA IN RAZVOJ MESTNE OBČINE KOPER

Nosilec projekta: doc. dr. Andraž Teršek
Izvajalci: doc. dr. Andraž Teršek s sodelavci
Naročnik projekta: Mestna občina Koper
Podpisnika projekta: MOK in fakulteta UP FAMNIT
Rok trajanja projekta: pomlad 2010-pomlad 2013
Vsebina: analiza zgodovinskega razvoja in značilnosti pravne identitete Kopra, analiza aktualnih pravnih vprašanj in problemov MOK, predstavitev najpomembnejših pravnih osebnosti in njihovega dela, kritična analiza ustavnega položaja MOK in zadevnih odločb Ustavnega sodišča, analiza možnosti za nadaljni razvoj pravne identitete MOK, analiza okoliščin za morebitno ustanovitev pravne fakultete in predlog temeljnega programa takšne fakultete.