login
| EN
print

Posebna strateška usmeritev od samega začetka in vedno močnejša prednost UP IAM, ki je posebno pomembna pri razvoju mladih raziskovalnih kadrov, je močna mednarodna vpetost in prepoznavnost, saj omogoča gostovanja v tujini, obiske tujih raziskovalcev, udeležbo na mednarodno priznanih dogodkih ter sodelovanje na mednarodnih projektih. UP IAM jo krepi:

 • z zaposlovanjem tujega kadra, tako uveljavljenih raziskovalcev kot mladih raziskovalcev;
 • z uspešno prijavljenimi projekti bilateralnega sodelovanja z raziskovalci iz tujine;
 • z organizacijo in obiski mednarodnih konferenc, poletnih šol in drugih znanstvenih srečanj;
 • s sodelovanjem v mednarodnih združenjih z različnih znanstvenih področij;
 • mobilnostjo osebja, tako raziskovalnega kot strokovnega;
 • prijavljanjem in izvajanjem mednarodnih raziskovalnih projektov.

Na dan 1. 1. 2022 je bilo na UP IAM matično zaposlenih 20 tujcev (štirje tujci so pridobili slovensko državljanstvo), od tega šest mladih raziskovalcev. Tujci prihajajo iz Argentine, Belgije, Bosne in Hercegovine, Francije, Indije, Madžarske, Poljske, Švedske, Velike Britanije in Združenih držav Amerike.

V letu 2022 se nadaljuje z izvajanjem 8 bilateralnih projektov z Bosno in Hercegovino (3), Hrvaško (1), Japonsko (1), Dansko (1) in Avstrijo (2). V letu 2022 načrtujemo oddajo 8 prijav bilateralnih projektov, in sicer na razpise, ki bodo objavljeni oziroma so predvideni za objavo. Ukrepi in omejitve, povezani s preprečevanjem širjenja Covid-19 so za mednardona sodelovanja ovira zgolj z vidika nezmožnosti organizacije poti v živo, sodelovanje na projektih in skupno raziskovanje pa potekata brez omejitev na daljavo.


Med ključne dosežke na področju mednarodne vpetosti zadnjih 5 let sodijo:

 • Organizacija 8. Evropskega kongresa matematike – 8ECM (20. do 26. junija 2021 v Portorožu in hkrati preko spleta) pomeni velik uspeh slovenske matematike in znanosti nasploh, saj tako pomembnega dogodka Slovenija še ni gostila. Kongres je s svojim častnim pokroviteljstvom podprl tudi predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor. Evropski kongres je organiziran vsaka 4 leta, poteka pod okriljem Evropskega matematičnega združenja (European Mathematical Society - EMS), v letu 2021 pa je predstavljal največji dogodek na področju matematike na svetu.
   
 • Razvoj projekta Teaming v sodelovanju z uglednim Fraunhofer Institutom. V letu 2016 je bil ustanovljen »Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja (InnoRenew CoE)« - sedem slovenskih partnerjev je UP IAM združil v konzorcij z mentorsko institucijo (vrhunsko ustanovo za raziskave in razvoj ter prenos inovacij v industrijsko prakso, nemški Fraunhofer Institute for Wood Research – Wilhelm-Klauditz-Institut). Center v 2021 zaključuje gradnjo stavbe v Izoli, kjer se bo odvijalo ključno raziskovanje, tako pa se bo povečevala tudi mednarodna konkurenčnost slovenskega lesarstva in z njim povezanega gospodarstva.
   
 • Organizacija Svetovnega kongresa IASP (International Association for Suicide Prevention) leta 2023 v Piranu. Svetovni kongres je organiziran vsaki dve leti, predstavlja pa srečanje najuglednejših strokovnjakov s področja suicidiologije na svetu. Slovenski center za raziskovanje samomora je kandidaturo oddal leta 2018, organizacija pa pomeni posebno čast.
Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si
Avtorske pravice
Izjava o dostopnosti