login
| EN

Univerza na Primorskem je ponovno podaljšala rok za prijavo na razpis za mlade raziskovalce,  ki se bodo v prihodnjih štirih letih usposabljali po programu, ki je sestavljen iz raziskovalnega in študijskega programa.


Izr. prof. dr. Jakub Sandak – raziskovalno področje Gozdarstvo,  Lesarstvo in papirništvo; Materiali, raziskovalni program P1-0404 Matematično modeliranje in enkripcija: od teoretičnih konceptov do vsakodnevnih aplikacij, UP Inštitut Andrej Marušič (UP IAM).


 Kandidati morajo imeti zaključen študijski program druge stopnje v zadnjih štirih letih in povprečno oceno vseh izpitov in vaj, vključno z oceno magistrskega dela, vsaj 8.

Pri mentorju je lahko izbran samo en kandidat, s katerim se bo sklenila pogodba o zaposlitvi za poln delovni čas, za dobo do štirih let. V primeru, da je kandidatov več, se razvrstijo po seštevku doseženih točk. Izbran je kandidat z najvišjim seštevkom točk. V primeru, da dva kandidata dosežeta enako število točk, se da prednost kandidatu iz podreprezentiranega spola na določenem raziskovalnem področju, v kolikor je za raziskovalno področje značilna spolna neuravnoteženost raziskovalcev na UP (več kot 60 %/40 % v korist/škodo enega spola).

Kandidati oddajo prijave in priloge v elektronski obliki (skenirani dokumenti v formatu PDF) na e-naslov: razpis.mr@upr.si.

Rok prijave je podaljšan do vključno 21. 8. 2023, do konca dneva.


Podaljšanje razpisa za mlade raziskovalce na UP v 2023

Prijavni obrazec MR 2023

 

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si
Avtorske pravice
Izjava o dostopnosti