login
| EN
print

Inštitut Andrej Marušič (UP IAM) je raziskovalni zavod, ki deluje v okviru Univerze na Primorskem. Ustanovljen je bil kot Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (UP PINT) leta 1999, ko je bil kot samostojni javni raziskovalni zavod tudi vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Kopru (27/9-1999). Z dnem 10. 11. 2011 je bil UP PINT preimenovan v Inštitut Andrej Marušič - UP IAM.

UP IAM od svojega začetka predstavlja temelj razvoja področja naravoslovja in tehnike na UP (od leta 2006 v tesnem sodelovanju z UP Famnit), ki predstavljata strateško pomembno področje za širši napredek. Posebna odlika raziskovalne odličnosti je, da se raziskovanje ne omejuje zgolj na uspešnost v posamezni stroki, temveč poudarja interdisciplinarno uspešnost, ki pomeni delovno preseganje tradicionalne in ostre razdelitve med temeljnimi področji človeške znanosti (naravoslovje, tehnika, družboslovje, humanistika).

Raziskovalno delo je tako organizirano v štirih medsebojno povezanih raziskovalno-razvojnih enotah: Oddelku za tehnologijo (OT UP IAM), Oddelku za matematiko (OM UP IAM), Oddelku za informacijske znanosti in tehnologije (DIST UP IAM) ter Oddelku za proučevanje zdravja (OPZ UP IAM).

Poleg oddelkov delujejo tudi trije centri. V letu 2011 je bil ustanovljen Slovenski center za raziskovanje samomora (SCRS). Njegov predstojnik, prof. dr. Diego De Leo, je predlagal ustanovitev samostojne enote znotraj inštituta v spomin na delo pokojnega kolega izr. prof. dr. Andreja Marušiča in z namenom nadaljevanja njegovega dela. Center za sodelovanje z industrijo (CSI UP IAM) je bil leta 2012 ustanovljen skladno z usmeritvami UP, ki spodbuja sodelovanje z gospodarstvom na raziskovalno-razvojnih projektih. V letu 2015 pa je bil ustanovljen tudi Center za Oblikovanje in Razvoj Aplikacij UP IAM (CORA UP IAM), saj se je prepoznala potreba po organizirani skupini raziskovalcev, ki upravljajo in urejajo področje aplikacij tako za UP IAM in UP kot na trgu.

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si
Avtorske pravice
Izjava o dostopnosti