login
| EN

UP Inštitut Andrej Marušič, Center za Oblikovanje in Razvoj Aplikacij - CORA razpisuje kar dve prosti delovni mesti. Delovna razmerja bodo sklenjena za polni delovni čas, 40 ur na teden (100% zaposlitev), za določen čas 12 mesecev in s trimesečnim poskusnim delom. Predviden začetek dela v skladu z dogovorom.


Delovno mesto Razvojni sodelavec - H017006 (42. pl. raz.)

Splošen opis del in nalog:

 • uvajanje in preskušanje znanih, opisanih metod in postopkov,
 • razvoj novih metod in postopkov,
 • sodelovanje pri pripravi programa raziskovalnega dela,
 • izdelava strokovnih analiz, poročil in elaboratov, meritev, preizkusov za potrebe raziskovalnorazvojnih nalog,
 • strokovno sodelovanje z domačimi in tujimi strokovnjaki,
 • pisanje prispevkov in poročil s področja raziskovalnorazvojnega in strokovnega dela
 • sodelovanje pri izvajanju domačih in mednarodnih raziskovalnih projektov, programov in nalog,
 • publiciranje razvojnega dela doma in v tujini,
 • sodelovanje na znanstvenoraziskovalnih in strokovnih posvetovanjih in srečanjih,
 • sodelovanje pri delu strokovnih organov ter pri skupnih projektih in nalogah,
 • opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih.

Podroben opis del in nalog glede na področje dela:

 • sodelovanje pri razvoju kadrovskega sistema UNIS, pomoč pri administraciji sistema, odpravljanje tekočih napak,
 • sodelovanje na slovenskih in mednarodnih raziskovalnih in razvojnih  projektih.

​​​​​Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali
 • magistrska izobrazba,
 • aktivno znanje svetovnega jezika.

Druga zaželena znanja/sposobnosti:

 • izvolitev v naziv razvojni sodelavec oziroma izpolnjevanje pogojev za izvolitev v navedeni naziv,
 • programiranje spletnih aplikacij z ogrodji Javascript (AngularJS).
   

Delovno mesto Samostojni strokovni delavec VII/1 - J017100 (30. pl. raz.)

Splošen opis del in nalog glede na področje dela:

 • pripravljanje dokumentacije za organiziranje in izvajanje dejavnosti NOE,
 • skrb za reševanje zadev in izvajanje dejavnosti s področja dela NOE,
 • pripravljanje gradiv za seje organov in komisij s področja, ki ga pokriva NOE, pisanje zapisnikov,
 • spremljanje zakonodaje s področja dela NOE,
 • sodelovanje pri izdelavi predlogov in planov s področja dela NOE,
 • pripravljanje objav in razpisov ter vodenje postopkov s področja dela NOE,
 • oblikovanje strokovnih podlag za odločanje o projektih in programih s področja dela,
 • opravljanje drugih sorodnih del po nalogu nadrejenega delavca.

Podroben opis del in nalog glede na področje dela:

 • sodelovanje pri razvoju kadrovskega sistema UNIS, pomoč pri administraciji sistema, odpravljanje tekočih napak,
 • sodelovanje na slovenskih in mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektih.

​​​​​Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) ali
 • visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali
 • visokošolska strokovna izobrazba ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba,
 • aktivno znanje svetovnega jezika.

Druga zaželena znanja/sposobnosti:

 • programiranje spletnih aplikacij z ogrodji Javascript (AngularJS)
   

Več informacij o prostih delovnih mestih: Razvojni sodelavec - H017006 in Samostojni strokovni delavec VII/1 - J017100.

Rok za prijavo je 2. december 2022. Kandidati/-ke lahko pisne ponudbe pošljejo na e-naslov kadrovska.famnitiam@upr.si

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si