login
| EN

Pomočniki direktorja

dr. Klavdija Kutnar

Pomočnica za področje znanstveno-raziskovalnega dela

dr. Andreja Kutnar

Pomočnica za področje mednarodnega sodelovanja

dr. Marko Orel

Pomočnik za finančno področje

Predstojniki

dr. Tomaž Pisanski

predstojnik Oddelka za informacijske
znanosti in tehnologije

dr. Nino Bašić

namestnik predstojnika Oddelka za informacijske
znanosti in tehnologije

dr. Klavdija Kutnar

predstojnica Oddelka za matematiko 

dr. Jure Pražnikar

predstojnik Oddelka za tehnologijo

dr. Andreja Kutnar

namestnica predstojnika Oddelka za tehnologijo

dr. Diego De Leo

predstojnik Slovenskega centra za raziskovanje samomora

dr. Vita Poštuvan

namestnica predstojnika Slovenskega centra za raziskovanje samomora

dr. Boris Horvat

predstojnik Centra za sodelovanje z industrijo

dr. Primož Lukšič

namestnik predstojnika Centra za sodelovanje z industrijo

dr. Jernej Vičič

predstojnik Centra za Oblikovanje in Razvoj Aplikacij

dr. Matjaž Kljun

namestnik predstojnika Centra za Oblikovanje in Razvoj Aplikacij

Naziv E-mail Telefon
dr. Bašić Nino nino.basic@famnit.upr.si +386 5 611 76 52
dr. Batagelj Vladimir vladimir.batagelj@iam.upr.si
dr. Brodnik Andrej andrej.brodnik@upr.si +386 5 611 76 52
dr. Jaklič Gašper gasper.jaklic@upr.si
dr. Kljun Matjaž matjaz.kljun@upr.si +386 5 611 76 51
dr. Kovič Jurij jurij.kovic@famnit.upr.si 04 5681 252
dr. Kresz Miklos miklos.kresz@iam.upr.si
dr. Krnc Matjaž matjaz.krnc@famnit.upr.si +386 40 603 895
dr. Pisanski Tomaž tomaz.pisanski@upr.si +386 5 611 76 54
dr. Požar Rok rok.pozar@famnit.upr.si +386 5 611 75 83
dr. Rogelj Peter peter.rogelj@upr.si +386 5 611 76 52
Šukljan Tine tine.sukljan@upr.si +386 5 611 76 50
dr. Vičič Jernej jernej.vicic@upr.si +386 5 611 76 50
dr. Žibert Janez janez.zibert@upr.si +386 5 611 76 54
Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si