login
| EN
print

Predstojnik oddelka: prof. dr. Dragan Marušič


Oddelek za preučevanje zdravja (OPZ) ima odlične izkušnje na področjih raziskovanja duševnega zdravja (suicidologije, psihologije), kineziologije in e-zdravja. Vključen je v številne lokalne in nacionalne projekte varovanja zdravja, promocije duševnega zdravja ter kineziološke raziskave.

Znotraj oddelka deluje tudi Slovenski center za raziskovanje samomora (SCSR), ki nastopa navzven kot samostojna enota, kar je pomembno predvsem pri prepoznavnosti delovanja na področju preučevanja samomora, ki je na svetovni ravni akademsko navadno vmeščeno v posebne centre.

Ključna področja raziskav oddelka:

 • duševne motnje in duševno zdravje,
 • suicidiologija,
 • izboljševanje delovnega okolja,
 • ergonomija in varovanje zdravja delavcev,
 • učinki različnih regeneracijskih in terapevtskih pristopov,
 • varovanje zdravja na delovnem mestu.

Ključni dosežki oddelka zadnjih petih let:

 • organizacija vsakoletne konference na temo ergonomije in zdravja različnih skupin,
 • organizacija vsakoletne konference Triple I - Intuition, Imagination and Innovation in Suicidiology,
 • pridobitev organizacije svetovnega kongresa International Association for Suicide Prevention leta 2023,
 • uspešno usposabljanje mladih raziskovalk in raziskovalcev,
 • nagrada Prometej znanosti 2020, Zoisovo priznanje 2021.

Poleg navedenih dosežkov so na oddelku izdali tudi pomembne publikacije, ki so predstavljene v razdelku publikacije in knjige.

Ključni cilji oddelka za prihodnjih pet let:

 • organizacija tradicionalnih mednarodnih konferenc,
 • organizacija Svetovnega kongresa International Association for Suicide Prevention leta 2023,
 • uspešno usposabljanje mladih raziskovalk in raziskovalcev.

Aktivnosti na področju promocije znanosti so bogate, saj zaposleni sodelujejo z različnimi mediji na področju predstavljanja pomena zdravega delovnega okolja in pa ohranjanja duševnega zdravja. Za spletno stran zivziv.si so prejeli tudi nagrado Prometej znanosti 2020.


Raziskovalci Oddelka za preučevanje zdravja
Projekti Oddelka za preučevanje zdravja

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si
Avtorske pravice
Izjava o dostopnosti