login
| EN
Naziv Akronim Trajanje Država Država
Dvodelni razdaljno-regularni grafi / Bipartite distance-regular graphs J1-4010 01/07/2011 - 15/03/2015
MR Klavdija Kutnar 24997 01/01/2005 - 31/03/2008
MR Vito Vitrih 27559 01/11/2005 - 30/04/2010
MR Ademir Hujdurović 32518 01/04/2010 - 21/10/2013
MR Katja Berčič 33231 01/01/2012 - 30/04/2014
MR Alexander Vasilyev 33354 15/03/2011 - 14/09/2014
MR Urša Mars 34312 01/12/2012 - 31/05/2018
MR Tina Podlogar 34313 01/11/2014 - 30/04/2018
MR Karla Počkaj 34384 01/11/2011 - 30/04/2016
MR Sergio Hiroki Koike Qunitanar 34410 01/10/2011 - 31/03/2015
MR Matej Voglar 35490 05/01/2014 - 31/05/2016
MR Ana Uršič-Zalokar 35519 01/01/2013 - 30/06/2018
MR Istvan Estelyi 35520 01/12/2012 - 31/05/2016
MR Pawel Petecki 35521 01/12/2012 - 31/05/2016
MR Nuša Zadravec Šedivy 36480 01/10/2013 - 31/03/2017
MR Tatiana Romina Hartinger 36761 02/01/2014 - 31/07/2017
MR Alejandra Ramos Rivera 37541 01/02/2015 - 31/01/2019
MR Nastja Cepak 37552 01/11/2014 - 30/04/2018
MR Safet Penjić 37553 01/12/2014 - 31/05/2018
MR Slobodan Filipovski 37715 01/10/2015 - 30/09/2018
MR Žiga Velkavrh 50720 01/11/2017 - 31/10/2021
MR Romaniello Federico 51979 01/10/2018 - 31/03/2019
MR Sara Pia Marinček 54833 01/10/2020 - 12/06/2021
A (se) štekaš?!? Integriran pristop krepitve duševnega zdravja in preprečevanja samomorilnega vedenja za mladostnike A (se) štekaš? (2013) 30/08/2013 - 30/11/2014
A (se) štekaš?!? Integriran pristop krepitve duševnega zdravja in primarne preventive samomorilnega vedenja za mladostnike A (se) štekaš? (2017) 01/01/2017 - 04/11/2019
ADMFlow ADMFlow 01/01/2018 - 31/12/2018
An Adriatic Network for Advancing Research Development and Innovation towards the Creation of new Policies for Sustainable Competetivness and Technological Capacity of SMEs ADRIATinn 01/11/2013 - 30/09/2016
Problemi pakiranja in pokritja v grafih in hipergrafih / Packing and Covering Problems in Graphs and Hypergraphs BI-AR/15-17-009 02/02/2015 - 31/12/2017 Argentina Argentina
Povezovanje upravljanja z gozdovi in tehnologij predelave lesa za učinkovito rabo gozdnih virov v celotni vrednosti verigi / Integrating forest management and wood processing technologies for effective use of forest resources throughout the entire value c BI-AR/15-17-011 01/02/2015 - 31/12/2017 Argentina Argentina
Klike in vpeta drevesa z omejenimi sredstvi / Cliques and Spanning Trees under Budget Constraints BI-AT/18-19-005 01/01/2018 - 31/12/2019 Avstrija Avstrija
Krepko razširljivi grafi / Strongly extendable graphs BI-BA/16-17-013 01/01/2016 - 31/12/2017 Bosna in Hercegovina Bosna in Hercegovina
Poltranzitivni grafi višjih valenc / Halfarctransitive graphs of higher valencies BI-BA/16-17-023 01/01/2016 - 31/12/2017 Bosna in Hercegovina Bosna in Hercegovina
Matematične osnove izbranih poglavij naravoslovja: od matematične kemije do diskretne biomatematike (MathChemBio) / Mathematical Foundations of Selected Topics in Science: From Mathematical Chemistry to Discrete Biomathematics (MathChemBio) BI-DE/17-19-10 01/04/2017 - 31/03/2019 Nemčija Nemčija
Karakterizacija reoloških lastnosti modificiranega lesa / Rheological Characterization of Modified Wood BI-DE/17-19-15 01/04/2017 - 31/03/2019 Nemčija Nemčija
Grafovske strukture in učinkoviti algoritmi za optimizacijske probleme / Graph structures and efficient algorithms for optimization problems BI-DE/17-19-18 01/04/2017 - 31/03/2019 Nemčija Nemčija
Funkcije nad končnimi polji / Functions on finite fields BI-DE/19-20-005 01/01/2019 - 31/12/2021 Nemčija Nemčija
Iskanje v grafih, grafovski razredi in posplošitev tetivnosti / Graph searching, graph classes, and generalizations of chordality BI-DE/19-20-007 01/01/2019 - 31/12/2021 Nemčija Nemčija
Sistemi mešane resničnosti za podporo branju / Mixed Reality for Reading Support (MRRS) BI-DE/20-21-002 01/01/2020 - 31/12/2021 Nemčija Nemčija
Strukturni in algoritmični vidiki grafovskih razredov, definiranih preko klik in neodvisnih množic / Structural and Algorithmic Aspects of Graph Classes Defined by Cliques and Stable Sets BI-FR/15-16-PROTEUS-003 01/01/2015 - 31/12/2015 Francija Francija
Teoretične lastnosti Jadranskih indeksov in Jadranskih matrik / Theoretical properties of the Adriatic indices and the Adriatic matrices BI-HR/14-15-001 13/05/2014 - 31/12/2015 Hrvaška Hrvaška
Načrti, kode, grafi in kriptografija - interdisciplinarni pristop v analizi določenih diskretnih struktur / Designs, codes, graphs and cryptography an interdisciplinary approach in analysis of certain discrete structures BI-HR/18-19-013 01/01/2018 - 31/12/2019 Hrvaška Hrvaška
Uporaba in analiza senzorskih omrežij v stavbah BI-HU: 2019-2021 01/01/2019 - 31/12/2021
Barvanje grafov in končne geometrije BI-HU: 2019-2021 01/01/2019 - 31/12/2021
Algebraični aspekti teorije grafov / Algebraic Aspects of Graph Theory BI-RS/14-15-004 01/11/2014 - 31/12/2015 Srbija Srbija
Kvazikrovi in delovanje končnih grup na grafih / Quasi-coverings and Finite Group Actions on Graphs BI-RU/14-15-006 01/01/2014 - 31/12/2015 Rusija Rusija
Cikli in poti v simetričnih grafih / Cycles and paths in symmetric graphs BI-RU/14-15-010 01/01/2014 - 31/12/2015 Rusija Rusija
Okoljske lastnosti in vrednotenje okoljskih vplivov papirja / Environmental performance and impact assessments of paper BI-RU/14-15-014 01/03/2014 - 31/12/2015 Rusija Rusija
Termo-hidro-mehanska obdelava lesa za nove konstukcijske materiale / Thermo hydro mechanical treatments of wood for new construction materials BI-RU/14-15-019 01/03/2014 - 31/12/2015 Rusija Rusija
Schurove grupe, ločljivi S-kolobarji in uporabi / Schur groups, separable S-rings and application BI-RU/14-15-023 01/01/2014 - 31/12/2015 Rusija Rusija
Raziskovanje procesa rezanja toplotno-hidro-mehansko obdelanega lesa / Investigation of the cutting process of thermo-hydro-mechanically treated wood BI-RU/16-18-011 01/10/2016 - 30/09/2018 Rusija Rusija
Kvazikrovi in delovanje končnih grup na grafih, II / Quasi-coverings and Finite Group Actions on Graphs, II BI-RU/16-18-015 01/10/2016 - 30/09/2018 Rusija Rusija
Obstoj lihih avtomorfizmov v točkovno tranzitivnih (di)grafih / On odd automorphisms in vertex-transitive (di)graphs BI-RU/16-18-026 01/10/2016 - 30/09/2018 Rusija Rusija
Kvazi razdaljno-uravnoteženi grafi / Quasi distance-balanced graphs BI-RU/19-20-004 01/01/2019 - 31/12/2021 Rusija Rusija
O grafih, hipergrafih in pozicijskih igrah / Topics in graphs, hypergraphs, and positional games BI-RU/19-20-022 01/01/2019 - 31/12/2021 Rusija Rusija
Razširitve Burnisovega rezutata / Extensions of a Result of Burnside BI-RU/19-20-027 01/01/2019 - 31/12/2021 Rusija Rusija
Povezanost razdaljno-biregularnih grafov / Connectivity of distance-biregular graphs BI-RU/19-20-028 01/01/2019 - 31/12/2021 Rusija Rusija
Grupe, sheme in S-kolobari z CI-lastnostjo: teorija in algoritmi / Groups, schemes and S-rings with the CI-property: theory and algorithms BI-RU/19-20-032 01/01/2019 - 31/12/2021 Rusija Rusija
Grafi s primitivno grupo avtomorfizmov / Graphs with primitive automorphism group BI-RU/19-20-033 01/01/2019 - 31/12/2021 Rusija Rusija
Konstrukcija gibanj togih teles z racionalnimi krivuljami / Motion design with rational curves BI-RU/19-20-038 01/01/2019 - 31/12/2021 Rusija Rusija
Delno urejene množice, kombinatorika in karakteristični razredi / Posets, combinatorics, and characteristic classes BI-RU/19-20-044 01/01/2019 - 31/12/2021 Rusija Rusija
Novi trendi v teoriji prirejanj / New Trends in Matching Theory BI-TR/14-16-005 01/03/2014 - 31/12/2016 Turčija Turčija
Koncept dominacije v Cayleyevih grafih / Domination concept in Cayley graphs BI-TR/16-18-002 01/01/2016 - 31/12/2018 Turčija Turčija
Raziskovanje in preprečevanje samomora / Research and prevention of suicide BI-US/14-15-006 01/01/2014 - 31/12/2015 Združene države Amerike Združene države Amerike
Visokoelastične lastnosti termohidromehansko obdelanega lesa / Viscoelastic properties of thermohydromechanically treated wood BI-US/14-15-027 01/01/2014 - 31/12/2015 Združene države Amerike Združene države Amerike
Abstraktni poligonalni kompleksi in njihove reprezentacije / Abstract polygonal complexes and their representations BI-US/14-15-036 01/01/2014 - 31/12/2015 Združene države Amerike Združene države Amerike
Klike, neodvisne množice in grafovski razredi / Cliques, stable sets, and graph classes BI-US/14-15-050 01/01/2014 - 31/12/2015 Združene države Amerike Združene države Amerike
Neenakosti prepletanja za simplicialne komplekse / Intertwining inequalities for simplicial complexes BI-US/15-16-001 01/03/2014 - 31/12/2016 Združene države Amerike Združene države Amerike
Posturalne funkcije pri starejših odraslih in pri bolnikih z nevrološkimi obolenji / Postural functions in older adults and in neurological disease patients BI-US/15-16-021 01/03/2015 - 31/12/2016 Združene države Amerike Združene države Amerike
Kriptografske Boolove funkcije in teorija grafov / Cryptographic Boolean Functions and Graph Theory BI-US/15-16-028 01/03/2015 - 31/12/2016 Združene države Amerike Združene države Amerike
Hamiltonskost točkovno tranzitivnih grafov / Hamiltonicity of vertex-transitive graphs BI-US/15-16-039 01/03/2015 - 31/12/2016 Združene države Amerike Združene države Amerike
Snap.py - Pythonski vmesnik za knjižnico za delo z velikimi omrežji SNAP / Snap.py a Pythonic interface to the large network analysis library SNAP BI-US/15-16-056 01/03/2015 - 31/12/2016 Združene države Amerike Združene države Amerike
Določevanje lastnosti termo-hidro-mehansko zgoščenega lesa z dinamično mehansko analizo (DMA) / The Use of Dynamical Mechanical Analysis (DMA) to Characterize ThermoHydroMechanically Densified Wood BI-US/15-16-064 01/03/2015 - 31/12/2016 Združene države Amerike Združene države Amerike
Dvodelni razdaljno-regularni grafi: nerazcepni T-moduli s krajiščem / Bipartite distance-regular graphs: irreducible T-modules with endpoint 2 BI-US/15-16-068 01/03/2015 - 31/12/2016 Združene države Amerike Združene države Amerike
Raznolikost v vodstvenih funkcijah gozdno lesnega sektorja: uspešnost podjetij / Leadership Diversity in Forest Sector Firms: Performance Impacts BI-US/16-17-026 01/01/2016 - 31/12/2017 Združene države Amerike Združene države Amerike
Abstraktni poligonalni kompleksi in njihove reprezentacije / Abstract polygonal complexes and their representations BI-US/16-17-027 01/01/2016 - 31/12/2017 Združene države Amerike Združene države Amerike
Nekateri kombinatorični problemi: grafi, hipergrafi in pozicijske igre / Some combinatorial problems: graphs, hypergraphs, and positional games BI-US/16-17-030 01/01/2016 - 31/12/2017 Združene države Amerike Združene države Amerike
Abstraktni politopi, grupi in ciklične konfiguracije / Abstract polytopes, groups and cyclic configurations BI-US/16-17-057 01/01/2016 - 31/12/2017 Združene države Amerike Združene države Amerike
Analiza povezanih omrežij / Analysis of linked networks BI-US/17-18-045 01/02/2017 - 31/12/2018 Združene države Amerike Združene države Amerike
Inovacijsko in raziskovalno upravljanje za izboljšano procesiranje obnovljivih materialov / Innovation and research management for improved renewable material processing BI-US/18-19-025 01/01/2018 - 31/12/2019 Združene države Amerike Združene države Amerike
Študije grafovskih predstavitev: dualni grafi na ploskvah, kartezična dimenzija in odčitljivost grafov / Studies in graph representations: dual graphs on surfaces, Cartesian dimension, and readability of graphs BI-US/18-19-029 01/01/2018 - 31/12/2019 Združene države Amerike Združene države Amerike
Dvodelni razdaljno-regularni grafi z natanko dvema nerazcepnima T-moduloma s krajiščem 2, oba tanka: podprostor MW / Bipartite distance-regular graphs with exactly two irreducible T-modules with endpoint 2, both thin: subspace MW BI-US/18-19-049 01/01/2018 - 31/12/2019 Združene države Amerike Združene države Amerike
Hamiltonskost točkovno tranzitivnih grafov / Hamiltonicity of vertex-transitive graphs BI-US/18-19-056 01/01/2018 - 31/12/2019 Združene države Amerike Združene države Amerike
Avtomorfizmi, ki ohranjajo barve / Color Preserving Automorphisms BI-US/18-19-060 01/01/2018 - 31/12/2019 Združene države Amerike Združene države Amerike
Neparametrična statistika, Brownovo gibanje in analiza / Nonparametric statistics, Brownian motion and analysis BI-US/18-19-073 01/01/2018 - 31/12/2019 Združene države Amerike Združene države Amerike
Strukturne lastnosti Cayleyevih grafov / Structural Properties of Cayley graphs BI-US/18-20-005 01/10/2018 - 30/09/2021 Združene države Amerike Združene države Amerike
Nivojske funkcije in njihove aplikacije / Plateaued functions and their applications BI-US/18-20-025 01/10/2018 - 30/09/2021 Združene države Amerike Združene države Amerike
Simetrija v metroidih / Symmetry in Matroids BI-US/18-20-048 01/10/2018 - 30/09/2021 Združene države Amerike Združene države Amerike
Stopničenje v poltranzativnih grafih stopnje 4 / Grading in tetravalent half-arc-transitive graphs BI-US/18-20-075 01/10/2018 - 30/09/2021 Združene države Amerike Združene države Amerike
Generiranje grup, teorija števil in delno urejene množice odsekov / Group generation, number theory, and posets of cosets BI-US/18-20-091 01/10/2018 - 30/09/2021 Združene države Amerike Združene države Amerike
Problem kletk / The cage problem BI-US/19-21-009 01/10/2019 - 30/09/2021 Združene države Amerike Združene države Amerike
Kemijski grafi na steroidih / Chemical graphs on steroids BI-US/19-21-010 01/10/2019 - 30/09/2021 Združene države Amerike Združene države Amerike
Gibanja z racionalnimi zlepki nizkih stopenj / Rational spline motions of a low degree BI-US/19-21-015 01/10/2019 - 30/09/2021 Združene države Amerike Združene države Amerike
Algebraične karakterizacije in kombinatorične lastnosti (ne)regularnih grafov s tankim modulom s krajiščem nič / Algebraic characterizations and combinatorial properties of (non)regular graphs with thin module of endpoint zero BI-US/19-21-019 01/10/2019 - 30/09/2021 Združene države Amerike Združene države Amerike
F-WORM barvanja v hereditarnih grafovskih razredih / F-WORM colorings in hereditary graph classes BI-US/19-21-020 01/10/2019 - 30/09/2021 Združene države Amerike Združene države Amerike
Grafi, politopi in konfiguracije / Graphs, polytopes and configurations BI-US/19-21-074 01/10/2019 - 30/09/2021 Združene države Amerike Združene države Amerike
Razlikovalno število grafov / Distinguishing number of graphs BI-US/19-21-106 01/10/2019 - 30/09/2021 Združene države Amerike Združene države Amerike
Kaskadna raba recikliranega lesa / Cascading Recovered Wood CaReWood 01/05/2014 - 31/03/2017
E-zdravje na čezmejnem območju e - Health 03/05/2010 - 31/12/2014
Novel learning approach for ERGOnomic principles for deSIGNers working in the upholstery and sleep by using Virtual Reality ERGOSIGN 02/11/2015 - 02/11/2017
Higher Education Programme on Building Information Modelling towards the development of Smart Environments for Seniors ESSENSE 01/09/2018 - 31/08/2021
Performance of bio-based building materials FP-1303 01/08/2016 - 30/04/2017
Understanding wood modification through an integrated scientific and environmental impact approach FP1407 / ModWoodLife 01/06/2015 - 31/05/2020
Izboljšanje delovnega okolja v ključnih panogah obalno-kraške regije "IDO Primorske" IDO Primorske 18/03/2010 - 31/08/2012
Renewable materials and healthy environments research and innovation centre of excellence InnoRenew CoE 01/01/2015 - 31/12/2016
iOtok / iISLAND iOtok / iISLAND 01/01/2016 - 31/12/2016
Inteligentni dom nove generacije zasnovan na pametnih napravah in lesu IQ DOM 01/09/2016 - 31/08/2019
O problemu eksistence polregularnih elementov v 2-zaprtih tranzitivnih grupah z aplikacijo v točkovno tranzitivnih grafih J1-2055 01/05/2009 - 30/04/2012
Algebraična teorija grafov in aplikacije / Algebraic Graph Theory and Applications J1-4021 01/07/2011 - 15/03/2015
Uporaba polregularnih delovanj grup pri nekaterih odprtih problemih v algebrajski teoriji grup / Application of semiregular group actions in some open problems in algebraic graph theory J1-5433 01/08/2013 - 31/07/2016
Algebraična teorija grafov z aplikacijami / Algebraic Graph Theory with Applications J1-6720 01/07/2014 - 30/06/2017
Neodvisnost in dominacija v strukturiranih grafovskih razredih / Independence and domination in structured graph classes J1-7051 01/01/2016 - 31/12/2018
Polregularni elementi v 2-zaprtjih rešljivih grup / Semiregular elements in 2-closures of solvable groups J1-9108 01/07/2018 - 30/06/2021
Prehodnost v točkovno tranzitivnih grafih / Traversability in vertex-transitive graphs J1-9110 01/07/2018 - 30/06/2021
Akcijski grafi in tehnike krovnih grafov / Action graphs and covering graph techniques J1-9187 01/07/2018 - 30/06/2021
Zadnji stik z zdravstvenim delavcem pred samomorom: Kaj je spregledano J3-4046 01/07/2011 - 15/03/2015
Žalovanje moških ob smrti bližnjega družinskega člana / Male's bereavement after the death of a close family member J3-4327 01/07/2011 - 30/06/2014
Novi ciljni receptorji pri distoniji: elektrofiziološki in slikovni korelati učinka zolpidema, selektivnega agonista benzodiazepinskega podtipa receptorja alfa-a, pri različnih oblikah primarne žariščne distonije / Targeting new receptors in dystonia: ele J3-7310 01/01/2016 - 31/12/2018
Novi pristopi k prepoznavi in preprečevanju samomorilnega vedenja in drugih dejavnikov tveganja na področju duševnega zdravja mladostnikov / New approaches to recognizing and preventing suicidal behaviour and other risk factors in the field of menthal hea J3-9434 01/07/2018 - 30/06/2021
Uvajanje novih intervencijskih pristopov za zmanjševanje samomorilnega vedenja / An introduction to new intervention strategies for reducing suicidal behaviour in Slovenia J5-3638 01/05/2010 - 15/03/2014
Slovenski moški ranljivi za samomorilne vedenje: duševno zdravje, kvaliteta življenja, sicialna povezanost, iskanje pomoči. Akcijski raziskovalni program / Slovene men who are exposed to suicidal behaviour: mental health, quality of life, social connecte J5-8244 01/05/2017 - 30/04/2020
Upravljanje z mejami med delom in zasebnim življenjem in izgorelost: Preučevanja povezovalnih mehanizmov in robnih pogojev / Work-home boundary management and burnout: Investigating linking mechanisms and boundary conditions J5-9449 01/11/2018 - 31/10/2021
Omejena racionalnost in ekonomska uspešnost / Bounded rationality and economic performance J7-6828 01/07/2014 - 30/06/2017
Storitve podprte z računalništvom v oblaku / Cloud Assisted Services KC Class 01/01/2010 - 31/12/2013
Odkrivanje nepravilnosti in goljufij pri financiranju javnih zdravstvenih storitev / The detection of irregularities and fraud in the financing of the public health services L1-4292 01/07/2011 - 15/03/2015
Obdelava velikih količin geometrijskih podatkov LIDAR / Processing of massive geometric LIDAR data L2-3650 01/05/2010 - 30/04/2013
Vrednotenje živčno-mišičnih stabilizacijskih funkcij trupa in razvoj programov vadbe proti bolečini v spodnjem delu hrbta L5-4293 01/07/2011 - 30/06/2014
E-podpora procesa zdravstvene oskrbe / E-health care process support L7-3653 01/05/2010 - 30/04/2013
LiaaS - Razvoj modelov za inteligentno upravljanje cestnih transportov / Development of models for intelligent management of road transports L7-5554 01/08/2013 - 31/07/2016
Les in zdravo bivalno okolje Les (SPIRIT) 01/01/2016 - 31/12/2016
Pomoč ljudem, znanje strokovnjakom / Help to people, knowledge to experts MOČ 11/02/2015 - 31/05/2016
MU-PROM/2015-003 (University of Belgrade) MU-PROM/2015-003 01/01/2015 - 31/12/2015 Srbija Srbija
MU-PROM/2015-007 (Verona) MU-PROM/2015-007 01/01/2015 - 31/12/2015 Italija Italija
MU-PROM/2015-034 (Mississippi University) MU-PROM/2015-034 01/01/2015 - 31/12/2015 Združene države Amerike Združene države Amerike
MU-PROM/2015-039 (Ural Federal University) MU-PROM/2015-039 01/01/2015 - 31/12/2015 Rusija Rusija
MU-PROM/2015-042 (Mississippi University) MU-PROM/2015-042 01/01/2015 - 31/12/2015 Združene države Amerike Združene države Amerike
MU-PROM/2015-043 (Virginia Commonwealth University) MU-PROM/2015-043 01/01/2015 - 31/12/2015 Združene države Amerike Združene države Amerike
GReGAS - Geometrijske reprezentacije in simetrije grafov, preslikav in drugih dikretnih struktur ter aplikacij v znanosti N1-0011 01/07/2011 - 30/06/2014
Grafi in lihi avtomorfizmi / Graphs and Odd Automorphisms N1-0038 01/09/2015 - 31/08/2018
Stopnja lihosti tranzitivnih permutacijskih grup / Oddness degree of transitive permutation groups (OddGroups) N1-0062 01/06/2017 - 30/05/2020
Optimizacija programov preprečevanja samomorov in njihova implementacija v Evropi / Optimizing Suicide Prevention Programs and Their Implementation in Europe OSPI 01/10/2008 - 31/03/2013
Promoting Mental Health Minimising Mental Illness and Integration through Education PROMISE 01/10/2009 - 01/10/2012
Obvladovanje industrijskih in okoljskih tveganj v pristanišču Safeport 13/04/2011 - 12/11/2014
Saving and Empowering Young Lives in Europe: Promote health through prevention of risk-taking and self-destructive behaviors / Reševanje in opolnomočenje mladih življenj v Evropi SEYLE 01/01/2009 - 31/12/2011
Indoor living space improvement: Smart habitat for the ELDerly SHELD-ON 01/10/2015 - 30/04/2022
Študija obstoječih morskih tokov v koprskem pristanišču in koprskem zalivu za projekt SUPAIR 18/01/2019 - 31/12/2019
Škocjanske jame Škocjanske jame 01/01/2016 - 31/12/2017
Travel Information System for the Adriatic region TISAR 01/10/2012 - 31/12/2015
Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem UP in SVET 01/10/2013 - 30/06/2015
SUMOFIN - Spremljanje Učinkovitosti MOdela FINanciranja zdravstvene dejavnosti V5-1050 01/10/2010 - 30/09/2012
Pismenost o duševnem zdravju, destigmatizacija duševnih bolezni in iskanje pomoči v stiski med odraslimi prebivalci Slovenije V5-1711 (ARRS) 01/04/2018 - 31/03/2020
Pismenost o duševnem zdravju, destigmatizacija duševnih bolezni in iskanje pomoči v stiski med odraslimi prebivalci Slovenije V5-1711 (MZ) 01/04/2018 - 08/05/2020
Varovanje zdravja na delovnem mestu - Luka Koper Varovanje zdravja LK 01/07/2015 - 31/03/2016
Wallco quality modular solid wood furniture Wallco 01/01/2015 - 31/12/2015
Skupaj preprečujemo manjkanje od pouka / Working in Europe to Stop Truancy Among Youth WE STAY 01/05/2010 - 30/04/2013
Hamiltonski cikli v točkovno tranzitivnih grafih / Hamilton cycles in vertex-transitive graphs Z1-4006 01/07/2011 - 30/06/2013
Reološke lastnosti termo-hidro-mehansko (THM) obdelanega lesa / Rhelogical properties of Thermo-Hydro-Mechanical (THM) treated wood Z4-5520 01/08/2013 - 31/07/2015
Čuječe žalovanje - intervencije za bližnje po samomoru / Mindful Bereavement - interventions for suicide survivors Z5-7492 01/01/2016 - 30/06/2018
PH krivulje in njihove posplošitve / PH curves and their generalizations Z7-4052 01/07/2011 - 30/06/2013
Za zdravje mladih 2.0 ZZM 2.0 11/09/2017 - 04/11/2019
Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si