sl  en

Sodelavci

Vodja
Diego De Leo (diego.deleo@upr.si)

Namestnica vodje
Vita Poštuvan (vita.postuvan@upr.si)

Raziskovalci
Dejan Kozel (dejan.kozel@upr.si)
Urša Mars Bitenc (ursa.mars@upr.si)
Tina Podlogar (tina.podlogar@upr.si)
Alenka Tančič Grum (alenka.tancic@upr.si)
Nuša Zadravec Šedivy (nusa.sedivy@iam.upr.si)
Janina Žiberna (janina.ziberna@iam.upr.si)

Razširjena ekipa
V naših projektih sodelujejo tudi drugi zunanji sodelavci  v okviru partnerskih organizacij ter kot strokovnjaki na posameznih področjih dela. Prav tako v delo vključujemo študente v okviru opravljanja študijske prakse.