login
| EN

Univerza na Primorskem (UP) išče dinamičnega in motiviranega doktorskega kandidata za delo na področju Analize kompleksnega omrežja. Kandidat se bo zaposlil na Inštitutu Andrej Marušič (UP IAM) v skupini za Računalništvo in informatiko in postal doktorand Univerze na Primorskem, v okviru doktorskega študijskega programa Računalništvo in informatika na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT).

Delovno razmerje bo sklenjeno s polnim delovnim časom, 40 ur na teden (100 %), za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja, s 3 mesečno poskusno dobo, predviden začetek dela s 1. 10. 2024.


Cilji

Izbrani kandidat bo zaposlen na UP IAM, doktorski študent na programu Računalništva in informatike na UP FAMNIT in član skupine Information Processing pri InnoRenew CoE. Predlagano doktorsko mesto bo nadaljevanje raziskav na temo analize omrežij, ki sta jih izvedla doc. dr. Aleksandar Tošić in dr. Niki Hrovatin. Edinstveno sodelovanje z InnoRenew CoE je priložnost za oblikovanje interdisciplinarne raziskave z drugimi raziskovalnimi skupinami. Vloga kandidata bo identificirati, razumeti in modelirati težave v drugih domenah kot so grafi/omrežja. Kandidat bo oblikoval programske rešitve, ki bodo izkoristile univerzitetni visokozmogljivostni računalniški (HPC) sistem za reševanje problemov, analiziranje in učenje iz opazovanih omrežij.

Naš cilj je razviti nove metode in pristope izluščenja relevantnih informacij z uporabo konceptov teorije grafov in visokozmogljive računalniške infrastrukture. Za kontekst vključujemo povezavo do nedavnih raziskav, ki jih bo kandidat v obdobju študija dodatno raziskal in nadgradil.

Naloge

 • raziskovanje obstoječih rezultatov o različnih tehnikah kodiranja/shranjevanja grafov in algoritmov za analizo omrežij,
 • razširjanje rezultatov preko znanstvenih publikacij in predavanj na konferencah,
 • pridobitev doktorata iz Računalništva in informatike,
 • podpora pri poučevanju do 4 ure na teden,
 • delo na tekočih in prihodnjih raziskovalnih ter industrijskih projektih.

Pogoji za opravljanje dela in veščine

 • magisterij iz računalništva ali uporabne matematike,
 • zahtevane so programerske veščine (kandidati naj bi imeli izkušnje z vsaj enim ali več naslednjih programskih jezikov: Java, C++, Rust, Kotlin, TypeScript in R.),
 • znanje o podatkovnih strukturah in algoritmih je potrebno (kandidati naj bi znali identificirati idealno reprezentacijo grafa in algoritme za izvajanje specifične analize na grafičnih podatkih),
 • dokazan interes za interdisciplinarno raziskovanje, teorijo grafov in analizo omrežij,
 • zavezanost, ekipni duh, kritično razmišljanje in motivacija so veščine, ki so zelo zaželene,
 • jezik: angleščina je obvezna, slovenščina bi bila prednost,
 • izpolnjevanje zahtev za doktorske študente na Univerzi na Primorskem.
  Za več informacij poglejte: https://www.famnit.upr.si/sl/izobrazevanje/doktorskistudij/racunalnistvo/#heading5

Opis del in nalog

 • sodelovanje pri oblikovanju in izvajanju domačih in mednarodnih raziskovalnih projektov, programov in nalog,
 • raziskovanje in obdelovanje specialne problematike na področju delovanja, izvajanje analiz,   meritev in preizkusov za potrebe delovnega področja,
 • pisanje prispevkov in poročil s področja raziskovalnega in strokovnega dela,
 • sodelovanje na znanstvenoraziskovalnih in strokovnih posvetovanjih in srečanjih,
 • pripravljanje, urejanje in arhiviranje projektne dokumentacije,
 • pripravljanje administrativnih in strokovnih podlag za delo notranje organizacijske enote,
 • sodelovanje pri delu strokovnih organov ter pri skupnih projektih in nalogah po dogovoru z vodstvom,
 • opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih.

Kandidatke oziroma kandidati naj pošljejo pisne ponudbe, ki vsebujejo:

 • življenjepis (vključno s kratkimi opisi vseh prejšnjih izobraževanj, kvalifikacij in raziskovalnih ali delovnih izkušenj),
 • motivacijsko pismo za to doktorsko pozicijo (največ ena stran A4),
 • povezava do Github/Gitlab profila,
 • seznam objav (če obstaja).

V zadevi vaše prijave napišite PhD Complex Network Analysis. Prijava in vse priloge naj bodo v angleščini in v PDF formatu.

Prijave sprejemamo do najkasneje 15. junija 2024 na e-naslov: vanessa.pobega@famnit.upr.si.

Pregled prijav se bo začel takoj in bo potekal dokler pozicija ne bo zasedena. Za informacije o vsebini raziskovalnih tem se obrnite na doc. dr. Aleksandar Tošić na e-naslov: aleksandar.tosic@upr.si.


Univerza na Primorskem si pridržuje pravico, da iz utemeljenih razlogov podaljša prijavni rok in upošteva prijave kandidatov, ki v prijavnem roku niso oddali prijave.

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si
Avtorske pravice
Izjava o dostopnosti