login
| EN
Naziv Akronim Trajanje Država
Dvodelni razdaljno-regularni grafi / Bipartite distance-regular graphs J1-4010 01/07/2011 - 15/03/2015
MR Klavdija Kutnar 24997 01/01/2005 - 31/03/2008
MR Vito Vitrih 27559 01/11/2005 - 30/04/2010
MR Ademir Hujdurović 32518 01/04/2010 - 21/10/2013
MR Katja Berčič 33231 01/01/2012 - 30/04/2014
MR Alexander Vasilyev 33354 15/03/2011 - 14/09/2014
MR Karla Počkaj 34384 01/11/2011 - 30/04/2016
MR Sergio Hiroki Koike Qunitanar 34410 01/10/2011 - 31/03/2015
MR Ana Uršič-Zalokar 35519 01/01/2013 - 30/06/2018
MR Pawel Petecki 35521 01/12/2012 - 31/05/2016
MR Tatiana Romina Hartinger 36761 02/01/2014 - 31/07/2017
MR Alejandra Ramos Rivera 37541 01/02/2015 - 31/01/2019
MR Nastja Cepak 37552 01/11/2014 - 30/04/2018
MR Safet Penjić 37553 01/12/2014 - 31/05/2018
MR Slobodan Filipovski 37715 01/10/2015 - 30/09/2018
MR Nevena Pivač 50673 01/10/2017 - 02/10/2022
MR Žiga Velkavrh 50720 01/11/2017 - 31/10/2021
MR Romaniello Federico 51979 01/10/2018 - 31/03/2019
MR Sadmir Kudin 51980 01/12/2018 - 30/11/2022
MR Blas Fernandez 52892 20/11/2019 - 19/11/2022
MR Amar Bapić 53429 04/11/2020 - 03/11/2023
MR Sara Pia Marinček 54833 01/10/2020 - 12/06/2021
MR Gregory Caldwell Robson 54873 16/07/2021 - 15/07/2025
MR Draženka Višnjič 55934 01/12/2021 - 30/11/2025
MR Aljaž Kosmač 55935 01/10/2021 - 30/09/2025
Problemi pakiranja in pokritja v grafih in hipergrafih / Packing and Covering Problems in Graphs and Hypergraphs BI-AR/15-17-009 02/02/2015 - 31/12/2017 Argentina
Klike in vpeta drevesa z omejenimi sredstvi / Cliques and Spanning Trees under Budget Constraints BI-AT/18-19-005 01/01/2018 - 31/12/2019 Avstrija
Pravična razdelitev ne nujno kompatibilnih dobrin / Fair division under conflict constraints BI-AT/20-21-015 01/01/2020 - 31/12/2022 Avstrija
Strukture in simetrične lastnosti grafovskih produktov / Structural and symmetry properties of graph products BI-AT/20-21-017 01/01/2020 - 31/12/2022 Avstrija
Krepko razširljivi grafi / Strongly extendable graphs BI-BA/16-17-013 01/01/2016 - 31/12/2017 Bosna in Hercegovina
Poltranzitivni grafi višjih valenc / Halfarctransitive graphs of higher valencies BI-BA/16-17-023 01/01/2016 - 31/12/2017 Bosna in Hercegovina
Polregularni in kvazi-polregularni avtomorfizmi grafov / Semiregular and quasi-semiregular automorphisms in graphs BI-BA/19-20-006 15/01/2019 - 31/12/2022 Bosna in Hercegovina
Komplementi povezavno-regularnih grafov / Complements of edge-regular graphs BI-BA/19-20-025 15/01/2019 - 31/12/2022 Bosna in Hercegovina
Polenostavne algebre povezane z usmerjenimi grafi in njihove aplikacije / Semi-simples algebras associated to directed graphs and its applications BI-BA/21-23-010 01/07/2021 - 30/06/2023 Bosna in Hercegovina
Postkvantna kriptoanaliza bločnih šifer / Post-quantum cryptanalysis of block ciphers BI-DA/20-22-008 01/11/2020 - 31/10/2022 Danska
Grafovske strukture in učinkoviti algoritmi za optimizacijske probleme / Graph structures and efficient algorithms for optimization problems BI-DE/17-19-18 01/04/2017 - 31/03/2019 Nemčija
Funkcije nad končnimi polji / Functions on finite fields BI-DE/19-20-005 01/01/2019 - 31/12/2021 Nemčija
Iskanje v grafih, grafovski razredi in posplošitev tetivnosti / Graph searching, graph classes, and generalizations of chordality BI-DE/19-20-007 01/01/2019 - 31/12/2021 Nemčija
Strukturni in algoritmični vidiki grafovskih razredov, definiranih preko klik in neodvisnih množic / Structural and Algorithmic Aspects of Graph Classes Defined by Cliques and Stable Sets BI-FR/15-16-PROTEUS-003 01/01/2015 - 31/12/2015 Francija
Teoretične lastnosti Jadranskih indeksov in Jadranskih matrik / Theoretical properties of the Adriatic indices and the Adriatic matrices BI-HR/14-15-001 13/05/2014 - 31/12/2015 Hrvaška
Načrti, kode, grafi in kriptografija - interdisciplinarni pristop v analizi določenih diskretnih struktur / Designs, codes, graphs and cryptography an interdisciplinary approach in analysis of certain discrete structures BI-HR/18-19-013 01/01/2018 - 31/12/2019 Hrvaška
Kode, njihovi ohranjevalci in pripadajoče incidenčne strukture / Codes, their preservers, and corresponding incidence structures BI-HR/20-21-038 01/01/2020 - 31/12/2022 Hrvaška
Barvanje grafov in končne geometrije BI-HU: 2019-2021 01/01/2019 - 31/12/2021
Algebraični aspekti teorije grafov / Algebraic Aspects of Graph Theory BI-RS/14-15-004 01/11/2014 - 31/12/2015 Srbija
Kvazikrovi in delovanje končnih grup na grafih / Quasi-coverings and Finite Group Actions on Graphs BI-RU/14-15-006 01/01/2014 - 31/12/2015 Rusija
Cikli in poti v simetričnih grafih / Cycles and paths in symmetric graphs BI-RU/14-15-010 01/01/2014 - 31/12/2015 Rusija
Okoljske lastnosti in vrednotenje okoljskih vplivov papirja / Environmental performance and impact assessments of paper BI-RU/14-15-014 01/03/2014 - 31/12/2015 Rusija
Schurove grupe, ločljivi S-kolobarji in uporabi / Schur groups, separable S-rings and application BI-RU/14-15-023 01/01/2014 - 31/12/2015 Rusija
Kvazikrovi in delovanje končnih grup na grafih, II / Quasi-coverings and Finite Group Actions on Graphs, II BI-RU/16-18-015 01/10/2016 - 30/09/2018 Rusija
Obstoj lihih avtomorfizmov v točkovno tranzitivnih (di)grafih / On odd automorphisms in vertex-transitive (di)graphs BI-RU/16-18-026 01/10/2016 - 30/09/2018 Rusija
Kvazi razdaljno-uravnoteženi grafi / Quasi distance-balanced graphs BI-RU/19-20-004 01/01/2019 - 31/12/2021 Rusija
O grafih, hipergrafih in pozicijskih igrah / Topics in graphs, hypergraphs, and positional games BI-RU/19-20-022 01/01/2019 - 31/12/2021 Rusija
Razširitve Burnisovega rezutata / Extensions of a Result of Burnside BI-RU/19-20-027 01/01/2019 - 31/12/2021 Rusija
Povezanost razdaljno-biregularnih grafov / Connectivity of distance-biregular graphs BI-RU/19-20-028 01/01/2019 - 31/12/2021 Rusija
Grupe, sheme in S-kolobari z CI-lastnostjo: teorija in algoritmi / Groups, schemes and S-rings with the CI-property: theory and algorithms BI-RU/19-20-032 01/01/2019 - 31/12/2021 Rusija
Grafi s primitivno grupo avtomorfizmov / Graphs with primitive automorphism group BI-RU/19-20-033 01/01/2019 - 31/12/2021 Rusija
Konstrukcija gibanj togih teles z racionalnimi krivuljami / Motion design with rational curves BI-RU/19-20-038 01/01/2019 - 31/12/2021 Rusija
Delno urejene množice, kombinatorika in karakteristični razredi / Posets, combinatorics, and characteristic classes BI-RU/19-20-044 01/01/2019 - 31/12/2021 Rusija
Novi trendi v teoriji prirejanj / New Trends in Matching Theory BI-TR/14-16-005 01/03/2014 - 31/12/2016 Turčija
Koncept dominacije v Cayleyevih grafih / Domination concept in Cayley graphs BI-TR/16-18-002 01/01/2016 - 31/12/2018 Turčija
Abstraktni poligonalni kompleksi in njihove reprezentacije / Abstract polygonal complexes and their representations BI-US/14-15-036 01/01/2014 - 31/12/2015 Združene države Amerike
Klike, neodvisne množice in grafovski razredi / Cliques, stable sets, and graph classes BI-US/14-15-050 01/01/2014 - 31/12/2015 Združene države Amerike
Neenakosti prepletanja za simplicialne komplekse / Intertwining inequalities for simplicial complexes BI-US/15-16-001 01/03/2014 - 31/12/2016 Združene države Amerike
Kriptografske Boolove funkcije in teorija grafov / Cryptographic Boolean Functions and Graph Theory BI-US/15-16-028 01/03/2015 - 31/12/2016 Združene države Amerike
Hamiltonskost točkovno tranzitivnih grafov / Hamiltonicity of vertex-transitive graphs BI-US/15-16-039 01/03/2015 - 31/12/2016 Združene države Amerike
Snap.py - Pythonski vmesnik za knjižnico za delo z velikimi omrežji SNAP / Snap.py a Pythonic interface to the large network analysis library SNAP BI-US/15-16-056 01/03/2015 - 31/12/2016 Združene države Amerike
Določevanje lastnosti termo-hidro-mehansko zgoščenega lesa z dinamično mehansko analizo (DMA) / The Use of Dynamical Mechanical Analysis (DMA) to Characterize ThermoHydroMechanically Densified Wood BI-US/15-16-064 01/03/2015 - 31/12/2016 Združene države Amerike
Dvodelni razdaljno-regularni grafi: nerazcepni T-moduli s krajiščem / Bipartite distance-regular graphs: irreducible T-modules with endpoint 2 BI-US/15-16-068 01/03/2015 - 31/12/2016 Združene države Amerike
Abstraktni poligonalni kompleksi in njihove reprezentacije / Abstract polygonal complexes and their representations BI-US/16-17-027 01/01/2016 - 31/12/2017 Združene države Amerike
Nekateri kombinatorični problemi: grafi, hipergrafi in pozicijske igre / Some combinatorial problems: graphs, hypergraphs, and positional games BI-US/16-17-030 01/01/2016 - 31/12/2017 Združene države Amerike
Abstraktni politopi, grupi in ciklične konfiguracije / Abstract polytopes, groups and cyclic configurations BI-US/16-17-057 01/01/2016 - 31/12/2017 Združene države Amerike
Analiza povezanih omrežij / Analysis of linked networks BI-US/17-18-045 01/02/2017 - 31/12/2018 Združene države Amerike
Študije grafovskih predstavitev: dualni grafi na ploskvah, kartezična dimenzija in odčitljivost grafov / Studies in graph representations: dual graphs on surfaces, Cartesian dimension, and readability of graphs BI-US/18-19-029 01/01/2018 - 31/12/2019 Združene države Amerike
Dvodelni razdaljno-regularni grafi z natanko dvema nerazcepnima T-moduloma s krajiščem 2, oba tanka: podprostor MW / Bipartite distance-regular graphs with exactly two irreducible T-modules with endpoint 2, both thin: subspace MW BI-US/18-19-049 01/01/2018 - 31/12/2019 Združene države Amerike
Hamiltonskost točkovno tranzitivnih grafov / Hamiltonicity of vertex-transitive graphs BI-US/18-19-056 01/01/2018 - 31/12/2019 Združene države Amerike
Avtomorfizmi, ki ohranjajo barve / Color Preserving Automorphisms BI-US/18-19-060 01/01/2018 - 31/12/2019 Združene države Amerike
Neparametrična statistika, Brownovo gibanje in analiza / Nonparametric statistics, Brownian motion and analysis BI-US/18-19-073 01/01/2018 - 31/12/2019 Združene države Amerike
Strukturne lastnosti Cayleyevih grafov / Structural Properties of Cayley graphs BI-US/18-20-005 01/10/2018 - 30/09/2021 Združene države Amerike
Nivojske funkcije in njihove aplikacije / Plateaued functions and their applications BI-US/18-20-025 01/10/2018 - 30/09/2021 Združene države Amerike
Simetrija v metroidih / Symmetry in Matroids BI-US/18-20-048 01/10/2018 - 30/09/2021 Združene države Amerike
Stopničenje v poltranzativnih grafih stopnje 4 / Grading in tetravalent half-arc-transitive graphs BI-US/18-20-075 01/10/2018 - 30/09/2021 Združene države Amerike
Generiranje grup, teorija števil in delno urejene množice odsekov / Group generation, number theory, and posets of cosets BI-US/18-20-091 01/10/2018 - 30/09/2021 Združene države Amerike
Problem kletk / The cage problem BI-US/19-21-009 01/10/2019 - 30/09/2021 Združene države Amerike
Gibanja z racionalnimi zlepki nizkih stopenj / Rational spline motions of a low degree BI-US/19-21-015 01/10/2019 - 30/09/2021 Združene države Amerike
Algebraične karakterizacije in kombinatorične lastnosti (ne)regularnih grafov s tankim modulom s krajiščem nič / Algebraic characterizations and combinatorial properties of (non)regular graphs with thin module of endpoint zero BI-US/19-21-019 01/10/2019 - 30/09/2021 Združene države Amerike
F-WORM barvanja v hereditarnih grafovskih razredih / F-WORM colorings in hereditary graph classes BI-US/19-21-020 01/10/2019 - 30/09/2021 Združene države Amerike
Grafi, politopi in konfiguracije / Graphs, polytopes and configurations BI-US/19-21-074 01/10/2019 - 30/09/2021 Združene države Amerike
Razlikovalno število grafov / Distinguishing number of graphs BI-US/19-21-106 01/10/2019 - 30/09/2021 Združene države Amerike
Nove meje v ekstremalni teoriji grafov / New bounds in extremal graph theory BI-US/22-24-003 01/07/2022 - 30/06/2024 Združene države Amerike
Kombinatorna struktura in algebraične lastnosti Q-polinomskih grafov, v katerih je algebra sosednosti zaprta glede na Hadamardov produkt / Combinatorial structure and algebraic properties of a Q-polynomial graph for which the adjacency algebra is closed BI-US/22-24-008 01/07/2022 - 30/06/2024 Združene države Amerike
Kemijski grafi na steroidih / Chemical graphs on steroids BI-US/22-24-009 01/07/2022 - 30/06/2024 Združene države Amerike
Študije dualnosti: grafi na ploskvah in konformni hipergrafi / Studies in duality: graphs on surfaces and conformal hypergraphs BI-US/22-24-149 01/07/2022 - 30/06/2024 Združene države Amerike
Razdaljno-regularni grafi z natanko tremi nerazcepnimi T-moduli s krajiščem 1, od katerih so vsi tanki / Distance-regular graphs with exactly three irreducible T-modules with endpoint 1, all of which are thin BI-US/22-24-172 01/07/2022 - 30/06/2024 Združene države Amerike
Načrtovanje določenih popolnih diskretnih kombinatoričnih objektov v spektralni domeni / Designing certain perfect discrete combinatorial objects in spectral domain J1-1694 01/07/2019 - 30/06/2022
Razdaljno-regularni grafi: nerazcepni T-moduli s krajiščem 1 in delovanje grupe automorfizmov / Distance-regular graphs: irreducible T-modules with endpoint 1 and action of the automorphism group J1-1695 01/07/2019 - 30/06/2022
O problemu eksistence polregularnih elementov v 2-zaprtih tranzitivnih grupah z aplikacijo v točkovno tranzitivnih grafih J1-2055 01/05/2009 - 30/04/2012
Simetrija na grafih preko rigidnih celic / Symmetries in graphs via rigid cells J1-2451 01/09/2020 - 31/08/2023
Terwilligerjeva algebra grafa / Terwilliger algebra of a graph J1-3001 01/10/2021 - 30/09/2024
Grupe, poseti, in kompleksi / Groups, posets, and complexes J1-3003 01/10/2021 - 30/09/2024
Algebraična teorija grafov in aplikacije / Algebraic Graph Theory and Applications J1-4021 01/07/2011 - 15/03/2015
Določeni kombinatorični objekti v spektralni domeni - križiščna analiza / Discrete combinatorial objects in the spectral domain - intersection analysis J1-4084 01/10/2022 - 30/09/2025
Uporaba polregularnih delovanj grup pri nekaterih odprtih problemih v algebrajski teoriji grup / Application of semiregular group actions in some open problems in algebraic graph theory J1-5433 01/08/2013 - 31/07/2016
Algebraična teorija grafov z aplikacijami / Algebraic Graph Theory with Applications J1-6720 01/07/2014 - 30/06/2017
Neodvisnost in dominacija v strukturiranih grafovskih razredih / Independence and domination in structured graph classes J1-7051 01/01/2016 - 31/12/2018
Polregularni elementi v 2-zaprtjih rešljivih grup / Semiregular elements in 2-closures of solvable groups J1-9108 01/07/2018 - 30/06/2021
Prehodnost v točkovno tranzitivnih grafih / Traversability in vertex-transitive graphs J1-9110 01/07/2018 - 30/06/2021
Omejena racionalnost in ekonomska uspešnost / Bounded rationality and economic performance J7-6828 01/07/2014 - 30/06/2017
Odkrivanje nepravilnosti in goljufij pri financiranju javnih zdravstvenih storitev / The detection of irregularities and fraud in the financing of the public health services L1-4292 01/07/2011 - 15/03/2015
MU-PROM/2015-003 (University of Belgrade) MU-PROM/2015-003 01/01/2015 - 31/12/2015 Srbija
MU-PROM/2015-007 (Verona) MU-PROM/2015-007 01/01/2015 - 31/12/2015 Italija
MU-PROM/2015-034 (Mississippi University) MU-PROM/2015-034 01/01/2015 - 31/12/2015 Združene države Amerike
MU-PROM/2015-039 (Ural Federal University) MU-PROM/2015-039 01/01/2015 - 31/12/2015 Rusija
MU-PROM/2015-042 (Mississippi University) MU-PROM/2015-042 01/01/2015 - 31/12/2015 Združene države Amerike
MU-PROM/2015-043 (Virginia Commonwealth University) MU-PROM/2015-043 01/01/2015 - 31/12/2015 Združene države Amerike
GReGAS - Geometrijske reprezentacije in simetrije grafov, preslikav in drugih dikretnih struktur ter aplikacij v znanosti N1-0011 01/07/2011 - 30/06/2014
Grafi in lihi avtomorfizmi / Graphs and Odd Automorphisms N1-0038 01/09/2015 - 31/08/2018
Stopnja lihosti tranzitivnih permutacijskih grup / Oddness degree of transitive permutation groups (OddGroups) N1-0062 01/06/2017 - 30/05/2020
Teme v strukturni teoriji grafov: invariante, separatorji in presečne predstavitve / Topics in Structural Graph Theory: Invariants, Separators, and Intersection Representations N1-0102 01/05/2019 - 30/04/2023
Konstrukcija nekaterih diskretnih matematičnih objektov v spektralni domeni / Designing certain discrete mathematical objects in spectral domain N1-0159 01/08/2020 - 31/07/2023
Topološka in algebraična kombinatorika / Topological and Algebraic Combinatorics N1-0160 01/08/2020 - 31/07/2023
Algebra, diskretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger / Algebra, discrete mathematics, probability and game theory P1-0285 01/01/2009 - 31/12/2027
Matematično modeliranje in enkripcija: od teoretičnih konceptov do vsakodnevnih aplikacij / Mathematical modelling and encryption: from theoretical concepts to real-life applications P1-0404 01/01/2019 - 31/12/2024
Hamiltonski cikli v točkovno tranzitivnih grafih / Hamilton cycles in vertex-transitive graphs Z1-4006 01/07/2011 - 30/06/2013
PH krivulje in njihove posplošitve / PH curves and their generalizations Z7-4052 01/07/2011 - 30/06/2013
Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič
UP IAM

Muzejski trg 2
6000 Koper
Slovenija

tel.: +386 (0)5 611 75 91
fax.: +386 (0)5 611 75 92
e-mail: info@iam.upr.si